TYPE 1 DIABETES FONDS > WETENSCHAPPELIJK RAPPORT 2013 >

Algemene info | FOTO'S - VIDEO | Schenkingen | Wetenschappelijk rapport 2013 | Wetenschappelijk rapport 2014 | WETENSCHAPSDAG 15 september 2018 |Wetenschappelijk rapport ‘Fonds Hippo and Friends’ 2013

Sponsor Hippo and Friends

PI: Prof Dr C Mathieu, KU Leuven, België

Co-PI: Dr Lut Overbergh en Dr Conny Gysemans, KU Leuven, België

 

Dankzij de middelen van het Hippo and Friends fonds kon ons laboratorium verder onderzoek verrichten naar het ontstaan van type 1 diabetes en hoe we een beter inzicht kunnen krijgen in de wijze waarop het afweersysteem en de insulineproducerende beta-cel in de pancreas interageren.

Wij hebben verschillende onderzoekslijnen lopen, waaronder onderzoek naar de immuuneffecten en beta-cel beschermende effecten van vitamine D. We konden aantonen dat vitamine D de beta-cel rechtstreeks beschermt tegen de aanvallen van het immuunsysteem en dat vitamine D belangrijke gunstige veranderingen in het afweersysteem teweegbrengt, zoals inductie van ‘regulator’ cellen, die het evenwicht in het verstoorde immuunsysteem van muisjes met type 1 diabetes verstoren.

Ons proteoom werk (onderzoek van de eiwitten) in beta-cellen focust zich op het vinden van veranderingen in eiwitten die in beta-cellen teweeg gebracht worden door inflammatie en die zelf een rol zouden kunnen spelen in het uitlokken van de immuunaanval tegen de beta-cel.

Het derde luik van ons werk betreft de studie hoe we via een gemanipuleerde bacterie (Lactococcus lactis) eiwitten in de darm kunnen binnensmokkelen om zo aan het afweersysteem te presenteren. Door immers eiwitten in de darm aan het afweersysteem te tonen, induceert men tolerantie tegen deze eiwitten, eerder dan een aanval. Dus, wanneer men eiwitten die eigen aan de beta-cel zijn presenteert via de darm, dan kan men verwachten dat het lichaam tolerant wordt tegen deze eiwitten en zo ook tegen de ganse beta-cel. Op deze manier zou men type 1 diabetes kunnen stoppen.

Deze hypothese konden we uittesten door een samenwerking met een firma uit Gent (ActoGeniX, een spin off van de UGent). Deze firma heeft L. lactis gemanipuleerd tot het secreteren van pro-insuline, een eiwit eigen aan de beta-cel, samen met interleukine 10, een cytokine. In combinatie met een lage dosis van antistoffen tegen bepaalde immuuncellen (anti-CD3) konden we in muisjes (NOD muizen) die pas spontaan type 1 diabetes hadden gekregen, de ziekte doen verdwijnen in 60% van de dieren. Dit onderzoek werd verder in de diepte uitgewerkt naar de mechanismen die uiteindelijk aan de basis liggen van deze bescherming. We konden dankzij gebruik van allerlei muismodellen en in vitro technieken aantonen dat deze therapie regulator cellen in het afweersysteem induceert, dewelke dan het ziekteproces kunnen stilleggen. Ondertussen toonden we aan dat deze techniek ook met andere eiwitten die uit de beta-cel komen werkt, maar dat de introductie van proinsuline het meest efficiënt is. We toonden ook aan dat muizen met bestaande diabetes, langer dan enkele dagen, maar weken, ook met deze therapie konden geholpen worden, op voorwaarde dat ze nieuwe eilandjes kregen. Al deze bevindingen worden momenteel in wetenschappelijke presentaties gegoten en opgestuurd naar tijdschriften.

Een belangrijke stap is dat ondertussen een ‘clinical grade’ bacteriestam werd ontwikkeld, de essentiële stap om deze therapie naar mensen te brengen. Inderdaad, bacteriestammen waar het gen via plasmiden is geïntroduceerd is niet acceptabel qua veiligheid. Nu hebben we een stam waar het gen ingebouwd is in het genetisch materiaal van de bacterie. Het goede nieuws is dat deze stam ook dezelfde gunstige effecten van ziekte bescherming heeft. Ondertussen is de firma ActoGeniX ook in diepgaande onderhandelingen met allerlei groot kapitaal en farmaceutische bedrijven teneinde deze therapie naar de kliniek te brengen. Ook de internationale organisatie, Juvenile Diabetes Research Foundation, is hierin betrokken.

Het Hippo and Friends Fonds heeft vooral bijgedragen aan de personeelskosten van het lactococcus onderzoek. Dit werk werd in 2013 verricht door Dr Tatiana Takiishi, Sofie Robert, João Paulo Monteiro Carvalho Mori da Cunha, Dr Tom Van Belle, Dr Hannelie Korf en Dr Conny Gysemans.
Hoe willen we de toekomst?

Met of zonder diabetes?


Realiteitsgezind als we zijn:

Richt je je als chauffeur op de boom of op de uitweg?
Kies je voor de boom, dan kun je hier ophouden.

Kies je voor de uitweg, dan kun je verder rijden ...

Waarop je je focust, daar ga je naartoe!

Een leven zonder diabetes!

 
 

" Alone we can do so little, 
together we can do so much! "
Schenkingen kunnen worden overgemaakt op IBAN nr. BE45 7340 1941 7789
BIC code: KREDBEBB)
ter attentie van KU Leuven
vermelding “EVK-FOHPPO-O2010”
 
Zoveel staat er op onze teller voor
onderzoek naar diabetes

  2 6 3 3 3  0