COVID-19 en type 1 diabetes

« Terug naar nieuws & events
@Getty Images

COVID-19 en type 1 diabetes

Lopen mensen met type 1 diabetes meer risico op besmetting met het coronavirus?

Eerst en vooral is er geen bewijs dat mensen met type 1 diabetes meer gevoelig zouden zijn aan het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Bovendien, bij kinderen, presenteert de ziekte zich bijzonder mild, vaak zelfs zonder symptomen. Als kinderen ziek zijn, maar geen koorts hebben: gewoon thuis verzorgen en handjes wassen! Hygiëne in acht nemen en bij twijfel je arts contacteren. Bij volwassenen is er wel meer kans op een problematisch verloop, vooral bij oudere mensen. Jullie kennen de boodschap die we ook bij de gewone griep brengen: als je een ernstige virale infectie krijgt, is er meer kans op glycemieontregeling en nood tot hospitalisatie en eventueel intensieve zorgen. Vandaar dat we bij de gewone griep iedereen aanraden zich te laten vaccineren. Helaas is er op dit ogenblik GEEN VACCIN tegen het Coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt.

Wat kunnen jullie dan wel doen?

Eerst en vooral, de richtlijnen van de overheid volgen!

  • Was jullie handen veelvuldig;

  • Hou voldoende afstand van andere mensen, minstens 1.5 m: dat is de afstand dat speeksel- of niesdruppeltjes kunnen vliegen;

  • Als je geïsoleerd kan werken (bv. thuis), moet je dat doen;

  • Als je moet werken omdat je bedrijf je nodig heeft, zoals verpleging of andere zorgverleners, mensen in voedingswinkels of andere bedrijven, neem de hygiënische maatregelen ter harte: handen wassen, afstand houden en in sommige beroepen mondmaskers en bril dragen.

Ik wil ook nog een belangrijke boodschap brengen: we hebben GELUK in België te wonen, waar onze gezondheidszorg top is, waar onze ziekenhuizen zeer goed uitgerust zijn en waar we de capaciteit hebben om deze ziektegolf op te vangen. WE KUNNEN DIT AAN!

Ik wil eindigen op een belangrijke boodschap voor de mensen die diabetes hebben:

In al deze COVID gekte, is het belangrijk dat jullie je blijven goed verzorgen wat jullie diabetes betreft! De ziekte staat ondertussen niet stil! Gebruik de periode dat je thuis bent bijvoorbeeld om extra je glucosecurves te bestuderen en zo nodig insulinedosis-aanpassingen uit te voeren, je bloeddruk op te volgen, je gewicht te meten, mooi naaldjes te vervangen enz... Jullie diabetesteams zijn heel druk bezig om alle raadplegingen en contacten gepland in de komende weken naar tele-consulten om te vormen. Wij vergeten JULLIE niet! Wij blijven ook allen ter beschikking voor vragen via de jullie gekende kanalen van e-mail en telefonie. Voor materiaalbedeling en voorschriften heeft ieder centrum zijn eigen regelingen getroffen en hier verwijs ik jullie naar jullie diabetesteam. Vergeet niet jullie oogartscontroles te verschuiven. Plannen in de zomer of na de zomer zal een goed idee zijn. Vergeet ook niet bij de volgende controle raadpleging jullie urinecontrole door te voeren.

Tot slot: bij urgenties, bij onwel voelen (bv. braken, glycemieontregeling), voetproblemen, pijn op de borst enz... Minimaliseer die NIET en contacteer je arts en/of diabetesteams! Diabetes staat NIET stil in COVID-19 tijden.

Ik wens jullie allen sterkte en een goede gezondheid. We komen hier door!

Dr. Chantal Mathieu en ganse diabetesteam van UZLeuven