Oorzaken

Oorzaken van diabetes

Oorzaken van type 1 diabetes

We weten niet precies waardoor type 1 diabetes ontstaat. Het begint met een genetische aanleg voor type 1 diabetes, maar vaak zonder diabetes in je familie. Allerlei factoren uit je levensomgeving kunnen een invloed hebben op het ontstaan van type 1 diabetes.

Wetenschappers hebben aangetoond dat er een genetische aanleg is maar dit is slechts een kleine bijdrage. Zelfs zonder type 1 diabetes in de familie, en de invloed van omgevingsfactoren kunnen mensen type 1 diabetes ontwikkelen (in 90% van de gevallen). De mogelijke oorzaken kunnen ook verschillen van persoon tot persoon. De kans op type 1 diabetes wanneer een familielid het heeft is als volgt:

  • Broer of zus met diabetes: 1-8%
  • Vader of moeder met diabetes: 1-4%
  • Beide ouders hebben diabetes: 20-40%
  • Neef of nicht met diabetes: 1-2%
  • Eeneiige tweelingbroer of -zus met diabetes: 23-50%

Er zijn een aantal omgevingsfactoren die in verband gebracht worden met de ontwikkeling van type 1 diabetes: virusinfecties, bepaalde types voeding in het vroege leven (o.a. gluten op heel jonge leeftijd), te weinig blootstelling aan zonlicht (of te weinig vitamine D) … Allemaal factoren waarvan wetenschappers vermoeden dat ze bijdragen tot het ontstaan van type 1 diabetes.