Algemene stellingen in verband met diabetes en COVID-19

« Terug naar nieuws & events
diabetes en covid-19

Algemene stellingen in verband met diabetes en COVID-19

Diabetes en coronavirusinfectie

Er is geen verhoogd risico op een infectie met SARS-CoV-2 bij mensen met diabetes.

COVID-19 en diabetesproblemen

Bij COVID-19 ziekte hebben personen met diabetes een risico op ontregeling van hun bloedsuikerwaarden.

Extra aandacht voor bloedglucoseregeling is geboden bij koorts of andere COVID-19 symptomen, met aanpassing van glucose-verlagende medicatie (zoals insuline). Mensen met type 1 diabetes moeten in het bijzonder bedacht zijn op diabetische ketoacidose. Bij twijfel dient contact opgenomen te worden met het diabetesteam.

Diabetes en COVID-19 verloop

Slecht COVID-19 verloop (o.a. verhoogd risico op hospitalisatie, verhoogd risico op opname op intensieve zorgen, en verhoogd risico op overlijden) is frequenter bij mensen met type 2 diabetes met multimorbiditeit: combinatie met overgewicht, arteriële hypertensie, cardiovasculair lijden, en nierlijden.

Slecht COVID-19 verloop bij deze mensen is frequenter bij mensen met slecht geregelde diabetes.

Er zijn geen argumenten op een slechter COVID-19 verloop bij mensen met type 1 diabetes dan bij de algemene bevolking.

Let op: Diabetes staat niet stil tijdens de COVID-19 epidemie. Verwikkelingen van diabetes (o.a. voetproblemen, pijn op de borst, en onwel zijn) dienen bewaakt te worden en bij twijfel dient contact opgenomen te worden met de huisarts of het diabetesteam.