Algemene stellingen in verband met diabetes en COVID-19

« Terug naar het overzicht
diabetes en covid-19

Algemene stellingen in verband met diabetes en COVID-19

Diabetes en coronavirusinfectie

Er is geen verhoogd risico op een infectie met SARS-CoV-2 bij mensen met diabetes.

COVID-19 en diabetesproblemen

Bij COVID-19 ziekte hebben personen met diabetes een risico op ontregeling van hun bloedsuikerwaarden.

Extra aandacht voor bloedglucoseregeling is geboden bij koorts of andere COVID-19 symptomen, met aanpassing van glucose-verlagende medicatie (zoals insuline). Mensen met type 1 diabetes moeten in het bijzonder bedacht zijn op diabetische ketoacidose. Bij twijfel dient contact opgenomen te worden met het diabetesteam.

Diabetes en COVID-19 verloop

Slecht COVID-19 verloop (o.a. verhoogd risico op hospitalisatie, verhoogd risico op opname op intensieve zorgen, en verhoogd risico op overlijden) is frequenter bij mensen met type 2 diabetes met multimorbiditeit: combinatie met overgewicht, arteriële hypertensie, cardiovasculair lijden, en nierlijden.

Slecht COVID-19 verloop bij deze mensen is frequenter bij mensen met slecht geregelde diabetes.

Er zijn geen argumenten op een slechter COVID-19 verloop bij mensen met type 1 diabetes dan bij de algemene bevolking.

Let op: Diabetes staat niet stil tijdens de COVID-19 epidemie. Verwikkelingen van diabetes (o.a. voetproblemen, pijn op de borst, en onwel zijn) dienen bewaakt te worden en bij twijfel dient contact opgenomen te worden met de huisarts of het diabetesteam.

Leuven

6 mei 2020