Wettelijke regeling rond de bekwame helper

« Terug naar het overzicht
bekwame helper

Wettelijke regeling rond de bekwame helper

Met vereende krachten werd er afgelopen maanden met het kabinet van minster Frank Vandenbroucke geijverd voor het invoeren van een duidelijk wettelijk kader rond het uitvoeren van bepaalde gezondheidszorgverstrekkingen (o.a. controle van de bloedsuikderspiegel of toediening van insuline via pen- of pomp) door niet-medisch personeel, bijvoorbeeld in scholen, kinderopvang, sportscholen of jeugdbewegingen. Gisteren werd het wetsontwerp rond de ‘bekwame helper’ op de ministerraad goedgekeurd.

Een bekwame helper is iemand die zélf geen gezondheidswerker is, maar in het kader van zijn of haar beroep - of een vrijwillige activiteit buiten een zorginstelling - toch één of meerdere gezondheidszorgverstrekkingen mag verrichten.

Waarom is het statuut van bekwame helper zo belangrijk?

Kinderen met diabetes, maar ook personen met een fysieke of mentale handicap, zijn niet altijd in staat om alle zorghandelingen rond hun ziekte zelf op te nemen. Volgens de huidige wetgeving was enkel medisch personeel (o.a. artsen en verpleegkundigen) en mantelzorgers (o.a. ouders) bevoegd om deze handelingen te stellen. Dit zorgde voor heel wat praktische problemen in crèches, scholen, jeugdbewegingen, sportclubs… Glycemiecontrole dient immers regelmatig te gebeuren en in praktijk is het bijna onmogelijk dat hiervoor steeds een mantelzorger of medisch personeel aanwezig is. Ook de inzet van een thuisverpleegkundige is in praktijk niet ideaal. Deze kan niet op alle relevante ogenblikken aanwezig zijn en wat bij schooluitstappen, sporten op locatie, tussendoortjes… Leerkrachten, directieleden van scholen, jeugdbegeleiders … zijn in de praktijk vaak bereid om kinderen met diabetes medisch te ondersteunen. Met de nieuwe wetswijziging op komst zullen ze wettelijk gezien ook mogen.

Het wetsontwerp rond de bekwame helper formuleert duidelijke voorwaarden. De bekwame helper moet duidelijke instructies krijgen en goed bijgestaan worden door het behandelend team van het kind met diabetes. De behandelend verpleegkundige of arts dient een specifiek zorgplan op te stellen waarin de toegestane handelingen en situaties omschreven staan. De ‘bekwame helper’ doet dit steeds vrijwillig en nooit verplicht.

De impact van het nieuwe statuut ‘bekwame helper’

  • bekwame helpers zullen de zorg op een medisch verantwoorde, veilige, en legale manier kunnen toedienen;

  • elk kind met diabetes zal gelijke kansen krijgen om deel te nemen aan schoolactiviteiten, maar ook aan buitenschoolse activiteiten;

  • er zal een betere continuïteit van de diabeteszorg zijn wat zal resulteren in betere therapietrouw, minder complicaties en dus een lagere kost voor maatschappij;

  • de impact op werk en gezin van de mantelzorgers zal verminderen.

Je ziet, een bekwame helper is voor ons GEEN LUXE maar een ECHTE NOODZAAK om kwalitatieve welzijnsondersteuning te verzekeren. De ambitie vanuit de regering is om DIT JAAR nog het statuut van de bekwame helper wettelijk te verankeren in een Koninklijk Besluit en in praktijk om te zetten. Eens alle details bekend zijn, zullen we hierover uitvoerig communiceren. Hou dus zeker onze (sociale) mediakanalen in de gaten en/of schrijf je vrijblijvend in voor onze nieuwsbrief.

In media:

vrt

24-03-2023